steague
 photo drapel-romania-animat.gif
MOTTO: "Şcoala să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să probeze toţi, în propria lor practică, adevărul că învăţând pe alţii ne învăţăm pe noi înşine." (Jan Amos Comenius)

DESPRE NOI RESURSE UMANE ŞI MATERIALE COMISII DE LUCRU C.T.M PARTENERIATE ŞI PROIECTE ŞCOLARE BANI DE LICEU ŞI BURSE PROFESIONALE BACALAUREAT
Viziunea şi misiunea şcolii
Viziunea şcolii
"Colegiul Tehnic Motru îşi propune ca printr-o îmbinare echilibrată a tradiţiilor cu noul, să formeze elevilor o personalitate armonioasă şi creativ-pragmatică de succes în contextul valorilor naţionale şi europene."
Misiunea şcolii
În condiţiile actuale, se conturează pe plan mondial un nou tip de economie şi societate, în care factorii dezvoltării devin cunoaşterea, informaţiile, tehnologiile de vârf, potenţialul uman şi cultural. România trebuie să valorifice cu prioritate aceste componente social-umane, menite să sporească potenţialul modernizării şi reducerea decalajelor faţă de ţările dezvoltate, în cotextul globalizării. De aceea dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice.

COLEGIUL TEHNIC MOTRU este o veritabilă instituţie de educaţie şi cultură. Prestigiul şcolii este susţinut de activitatea şi performanţele profesionale ale cadrelor didactice precum şi de rezultatele elevilor. În acest sens, şcoala va asigura prin activitatea elevilor şi prin informaţiile pe care le va furniza comunităţii locale, o şansă pentru transformarea capitalului uman de care dispunem. Şcoala şi-a elaborat oferta curriculară echilibrând cerinţele curriculumului naţional cu cel regional şi local, punându-se accent pe aria "Tehnologii" în strictă concordanţă cu profilul şcolii.

Stabilirea ofertei s-a realizat ţinând cont de resursele umane şi materiale existente, pe baza studierii cererii de forţă de muncă pe plan local, dar şi la nivel regional şi naţional, precum şi prin consultarea diverşilor agenţi economici cu care avem în desfăşurare relaţii de parteneriat, dar şi prin consultarea părinţilor.

COLEGIUL TEHNIC MOTRU va desfăşura educaţie bazată pe management la nivelul structurii de conducere care va promova informaţia ştiinţifică de valoare şi va încuraja inovaţia, creaţia, lucrul în echipă, nu în ultimul rând comunicarea deschisă ântre toţi "actorii" educaţiei, deci realizarea unui management participativ.

COLEGIUL TEHNIC MOTRU va pregăti elevi care, după absolvire, vor fi capabili să urmeze cursurile învăţământului superior sau să lucreze în domeniile (specializările) studiate şi să participe la proiecte comune cu instituţiile de profil. Chiar dacă în perspectiva anului 2018 numărul elevilor va fi în scădere, atât la nivel judeţean cât şi la nivel regional, ţinând seama de toate oportunităţile existente, credem că vom acoperi cererile de formare profesională de pe piaţa muncii.
Contact:

Adresa: Str.Molidului, nr.

Telefon: 0253.410.160

Fax: 0253.410.160

E-mail: